Beste allemaal,

een granaatappelboom

Als kerstster stuur ik jullie dit jaar de zeslippige bloesem van een granaatappelboom. Vanwege de quarantaine ben ik immers nog steeds in Argentinië en hier is het zomer. Het gaat  heel goed met mij, het is alleen wel een vreemde ervaring om Advent niet in winters weer te vieren, maar wanneer de gebruikelijke opsmuk wegvalt, komt het wezenlijke duidelijker naar voren, en dat is voor mij de stilte. Jullie hebben vast en zeker ook in dit zo ongewone jaar meer stilte beleefd, meer zwijgen dan in andere jaren. Dit kan een groot geschenk zijn. 

Horen stilte en zwijgen niet bij het diepste wezen van deze heilige tijd? Dit komt ook tot uitdrukking in mijn favoriete kerst-antifoon. Ik verheug me ieder jaar al lang van tevoren op dit vers uit het boek Wijsheid en op de aangrijpende melodie. Ook dit jaar zal ik het weer zingen, want de getijden verbinden mij met mijn medebroeders : 

Toen de nacht de helft van zijn weg had afgelegd
en alles in diepe rust verzonken was,
sprong uw almachtige woord
vanaf de troon in de hemel.

 (Boek Wijsheid 18:14-15)

Ieder woord wil ontvangen worden in ‘diep zwijgen’ want alleen wie stil wordt, kan werkelijk luisteren. Mythisch opgevat komt dit woord weliswaar uit ‘de hemel,’ maar in het leven van alledag komt het direct bij ons uit de buurt. De stilte die we in deze dagen van de pandemie mogen beleven, is een unieke gelegenheid een woord te horen dat een dringend appel op ons doet – het woord van mensen met wie we niets gemeen denken te hebben. Waar ik ook kijk, overal in de wereld is de samenleving in twee kampen verdeeld. Geen van beide kanten luistert met aandacht naar de tegenpartij. Maar dat is nu juist zo hard nodig.

Broeder David Steindl-Rast

Alles, alles zou kunnen veranderen, bijvoorbeeld door het voornemen in het nieuwe jaar één keer echt aandachtig te luisteren naar iemand die een totaal andere mening heeft dan wij – één keer proberen zonder vooroordeel gemeenschappelijke problemen samen op te lossen. Wanneer de stilte van dit jaar vol wereldwijd lijden er voor heeft gezorgd dat we bereid zijn met al onze aandacht te luisteren, dan wordt ieder woord dat uit het zwijgen komt, een ‘Ja’ tegen wederzijdse verbondenheid. Dan wordt het, zoals in de antifoon wordt gezongen, een ‘almachtig woord,’ want liefde vermag alles. 

Met deze hoop voor 2021 wens ik jullie vrede en vreugde, 

Jullie broeder David


Deze brief van broeder David, Advent 2020 gepubliceerd op: Advent 2020

Vertaling: Annemarie Verschoor – ten Dam


Br. David Steindl-Rast, OSB

Br. David Steindl-Rast, OSB

About the author

Brother David Steindl-Rast — author, scholar, and Benedictine monk — is beloved the world over for his enduring message about gratefulness as the true source of lasting happiness. Known to many as the “grandfather of gratitude,” Br. David has been a source of inspiration and spiritual friendship to countless leaders and luminaries around the world including Desmond Tutu, the Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, Thomas Merton, and more. He has been one of the most important figures in the modern interfaith dialogue movement, and has taught with thought-leaders such as Eckhart Tolle, Jack Kornfield, and Roshi Joan Halifax. His wisdom has been featured in recent interviews with Oprah Winfrey, Krista Tippett, and Tami Simon and his TED talk has been viewed almost 10,000,000 times. Learn more about Br. David here.