Wat als ons voorstellingsvermogen en onze kunst helemaal geen glazuurlaagje zijn, maar de diepe bron van menselijke ervaring? – Rollo May

In ieder van ons zit een kunstenaar ongeacht hoe dit tot uitdrukking komt – in poëzie, in schilderen, in muziek of op een minder duidelijke manier. We maken dingen, we doen dit met volle aandacht en in ieder van ons vormt dit een brug tussen dagelijkse klusjes en behoefte aan spiritualiteit. Wanneer we het hier over kunst hebben, maken we onderscheid tussen kunst en kunstnijverheid dat op de eerste plaats bedoeld is om te gebruiken. Bij kunst ligt de nadruk veel meer op betekenis dan op doel, op genieten meer dan op het gebruik dat we er van maken. Eigenlijk is dit een vieren van het overbodige. We vieren het overbodige omdat we diep van binnen intuïtief weten dat voor ons mensen niets belangrijker is dan het overbodige.

Kunst in de ruimste zin van het woord omvat alle vormen van creativiteit en creativiteit is een van de sterkste krachten in de wereld en in ons leven. Creativiteit wijst ons nieuwe wegen en nieuwe manieren om te kijken. Het inspireert ons van binnenuit en van buitenaf.

paint palette and brushes

Zich creatief uitdrukken is gew orteld in ons vermogen om te observeren, te ontdekken, ons dingen voor te stellen en in moed. Het schudt ons wakker, daagt ons uit en verrijkt ons leven. Mensen die zich vol overgave creatief uitdrukken, die van hun leven een doek of een blanco bladzijde maken waarop ze hun hart uitstorten, maken onze wereld een beetje beter.

Kunst, doet er niet toe in welke vorm, vraagt ons de stilte in te gaan en wat we zien met nieuwe ogen te bekijken of te luisteren met nieuwe oren. Het kenmerk van ieder geslaagd kunstwerk is dat het een bron vormt van inzicht, inspiratie en vreugde met vele lagen die verkend moeten worden. In de volgende oefening verkennen we een geliefd kunstwerk.

Oefening: kunstwerk waarderen

 

STOP

Wat heb je gekozen?

KIJK

Kijk of luister drie dagen naar wat je gekozen hebt. Kies bijvoorbeeld een gedicht dat je aanspreekt en lees dat iedere dag. Laat het iedere keer dat je het leest een nieuwe ervaring in je oproepen. Merk dan dat geen enkel gedicht twee keer hetzelfde is als je er helemaal bij bent tijdens het lezen.

Schrijf op wat je iedere dag waarneemt.

DAG EEN:

DAG TWEE:

DAG DRIE:

GA

Deel je kunstwerk met iemand. Lees het gedicht voor aan een vriend of vriendin. Laat je schilderij zien aan iemand die je mag, aan iemand van wie jij denkt dat hij of zij er iets aan heeft. Laat een vriend/vriendin jouw muziek horen. Let op hoe hij/ zij het kunstwerk van jouw keuze ervaart. Zag hij/ zij er iets in dat jou ook is opgevallen of zag hij/ zij iets totaal anders?

Hoe was het om kunst met een vriend te delen?

Blijf gebruik maken van al die prachtige kunstwerken gemaakt om jou te laten genieten en te verrijken.


Bewerking van ‘Grateful Appreciation of The Arts’ hoofdstuk 27 uit Stop Look Go, A Grateful Practice Workbook and Gratitude Journal (Gary Fiedel en Karie Jacobson, 2016)

Vertaling: Annemarie Verschoor – ten Dam