Wat  hebben we nodig  om datgene waar we rekening mee moeten houden in ons leven, onze plichten en verantwoordelijkheden te zien als ‘ rijkdom’, als zegeningen en voorrechten? Wat  kunnen we doen om ons steeds weer te realiseren hoeveel geluk we hebben dat er mensen en dingen in ons leven zijn waar we rekening mee moeten houden?

Als je dit kunt lezen draag je verantwoordelijkheid, dan zijn er dingen die je moet doen om thuis de kachel te laten branden,  vervoer te regelen, je lichaam te verzorgen, relaties te onderhouden, een positief saldo op je bankrekening te houden, enz. Naarmate we ‘volwassener’  worden lijken onze dagen steeds meer te worden gevuld met verplichtingen en worden onze beslissingen bepaald door waar we allemaal rekening mee moeten houden.

Wat  kunnen we doen om niet te vergeten hoeveel geluk we hebben dat er mensen en dingen in ons leven zijn waar we rekening mee moeten houden? Soms helpt het wanneer je je voorstelt dat je dingen die als een last kunnen voelen kwijt bent of je te realiseren dat veel mensen in de wereld niet net als wij de mogelijkheid hebben om te kiezen.

De oefening

  1. Schrijf vijf dingen op waarvan je vindt dat je ze deze week moet doen; dingen waar je verantwoordelijk voor bent. Begin iedere zin met de woorden ‘ Ik moet ….’ Bijvoorbeeld: afwassen, rekeningen betalen, boodschappen doen, vroeg naar bed, medicijnen innemen, pendelen, iemand bellen enz.   
  2. Schrijf daarna dezelfde vijf dingen op, maar in plaats van ‘ Ik moet …’ , begin je iedere zin met ‘ Ik  kan/ mag gaan ….’
  1. Merk hoe anders het voelt wanneer je denkt dat je iets kunt/mag gaan doen in plaats van dat je het moet doen. Welke invloed heeft dit op de energie waarmee je ieder item op je lijst doet?
  2. Let eens op hoe vaak je in de loop van de dag de woorden ‘ Ik moet …’ zegt of denkt, probeer dit bij jezelf op te merken en vervang het door ‘Ik kan/ mag gaan… en probeer uit hoe het voelt om je verantwoordelijkheden en verplichtingen te gaan beschouwen als voorrechten en mogelijkheden.

Gebaseerd op: From Obligation to Opportunity

Vertaling: Annemarie Verschoor – ten Dam